FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+6 votes
399 views
https://www.piraten.lu/wp-content/uploads/2019/08/qp-clement-carnet-radiologique.pdf

Et ass 1 Joer eriiwer an et ass näischt geschitt.

Säit 2015 geschitt guer näischt.

https://sante.public.lu/fr/politique-sante/plans-action/programme-esante/projets-en-cours/index.html

MbG
closed
in Santé by
closed by | 399 views

1 comment

Gudde Moien, d'Ministesch huet op Är Fro geäntwert:

https://www.piraten.lu/fro-lu-e-sante-dsp-dossier/

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer

Gudde Moien,

 

wéi der vläicht an der Äntwert vum Här Schneider op eis QP gelies hutt, ass de Projet vun engem carnet radiologique op Äis geluecht gi fir um E-santé's System ze schaffen. Mir hunn op Grond vun ären Infoen eng QP ausgeschafft, déi der ënnert dësem Link kënnt noliesen:


https://www.piraten.lu/fro-lu-e-sante-dsp-dossier/


do fannt der dann och d'Äntwert esoubaal mir se hunn

by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.