FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 votes
374 views
Moien

Vue dass d’steieraklärung mei speit konnt eran gescheckt ginn.

1) Wie lang waert ett daueren fir den remboursement zekreien?

2) huet regierung epes fiir, fir mei schnell denn remboursement kennen zeman? Oder waert ett mei wie 8 meint daueren?

Merci

MbG

Pereira
closed
in Finances by
closed by | 374 views

1 comment

Gudde Moien,

mir wäerten eng Fro zu dësem Sujet stellen.

Mat beschte Gréiss,

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer

Gudde Mëtteg,


mir hunn eng Fro zu Ärem Thema deposéiert: https://www.piraten.lu/fro-lu-steierklaerungen/


MFG

by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.