FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 vote
144 views

D'Lëtzebuerger Kathoulesch Kierch huet iwwert déi lescht Joëren hir Kiercheregester scannen geloss an stellt se (am Respekt vun der gesetzlecher Schutzfrist) via de Site https://data.matricula-online.eu/de/LU/luxemburg/ fräi zur Verfügung.


Iwwert dëse Wee kann jiddereen, vun Schüler/Student, einfachem Bierger bis professionellen Ahnenforscher, Recherche maachen iwwert Famillen vun „deemols“ an et kënnen och ganz Duerfchroniken analyséiert ginn.


Ass dës Digitaliséierung  a Publikatioun och geplangt fir déi al Gemengen-Populatiounsregëster? Ginn dës Bicher och demnächst fräi verfügbar gemaach fir d’Allgemeinheet?


Zesummen mat de Kierchebicher, den alen Zeitungen (https://eluxemburgensia.lu/) wieren dës offiziell Gemengendokumenter eng enorm wäertvoll Informatiounsquell fir all Interesséierten.


closed
in Intérieur by
closed by | 144 views

1 comment

Gudde Mëtten,

Haut koum eng leider éischter enttäuschtent Äntwert vun der Ministesch. D'Zil fir al Populatiounsregisteren online ze setzen, also 18-20st Joerhonnert, schéngt net verstaane ginn ze sinn.https://piraten.lu/fro-lu-digitaliseirung-vun-ale-populatiounsregester/

mat frëndleche Gréiss,

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer
Gudde Mëtten,

Merci fir dës intressant Fro. Mir hunn se un d'Inneministesch weidergeleet, dir kënnt se hei noliesen:

https://piraten.lu/fro-lu-digitaliseirung-vun-ale-populatiounsregester/

Eng Äntwert kënnt normalerweis innerhalb vun engem Mount. Mir soen Iech hei nach eemol Bescheed wann et souwäit ass. 

Bis dohin,

Mat frëndleche Gréiss,
by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.