FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
483 views

"Es ist alles nur geklaut, ohe ohe" - Die Prinzen


Froen:

  • Wei stellt Regierung secher dass Software dei am Optrag oder direkt vum Staat entwéckelt gëtt sech un Opensource Lizenzen hält an net géint dëst verstéisst ?
  • Wei ass et ze erklären dass z.b beim "CovidCheck" Lizenz Rechter net respektéiert ginn sinn an den Gouvernement hei einfach behaapt en géif all Copyright halen an och net Lizenzen ofleent ?
  • Plangt Regierung den Code (op Lizenz dat Freed oder net) ëffentlech zougänglech ze maachen?


Fakten:

"Covidcheck" an "Gouvcheck" haalen sech all net un d'lizenzen, se benotzen zum groussen deel opensource lizenzen mee deklareiren se net, an verstoussen och nach geint Uhrheberrechter well behaapt get den CTIE hät den Copyright op dem Resultat (BILD).


Verpflichtungen:Nom Composant License Link        
Covid Check Cordova Apache 2.0 https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html  
  Silkimen MIT https://github.com/silkimen/cordova-plugin-advanced-http
  Barcode Scanner Apache 2.0 https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner
  Ionic Framework MIT  https://github.com/ionic-team/ionic-framework/blob/master/LICENSE
  Google Zxing Apache 2.0 https://github.com/zxing/zxing/blob/master/LICENSE
       
Gouvcheck Xamarin MIT http://xamarin.com/mobile-licensing  
  Zxing.Net MIT https://github.com/Redth/ZXing.Net.Mobile  
  Open TK MIT https://github.com/opentk/opentk/blob/master/LICENSE.md


closed
in Digitalisation by
closed by | 483 views

3 comments

Gudde Moien,


d'Fro gouf elo beäntwert an ass um Site accessibel.

MfG
IWou dann genau ?
Entschëllegt. Hei fannt dir de Link:

https://piraten.lu/fro-lu-lizenzrechter-bei-staatlechen-apps/

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer
D'Fro gouf ugeholl an ass ënnert der Nummer 4700 an der Chamber deposéiert.

MfG
by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.