FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+7 votes
234 views
Froen un CNPD :

- Wei vill Plainten/Reklamatiounen ginn an am Ganzen ?
- Wei vill Plainten/Reklamatiounen  sinn en cours ?
- Wei vill Data Breachen goufen gemellt ?
- Wei vill Auditten goufen gemaach?
- Wei vill Sanktiounen gouf et ?

Ass et geplangt reegelméisseg Statistiken ze verëffentlechen ?
closed with the note: Fro gouf beäntwert vum "Tyler Durden"
in Protection des consommateurs by
closed by | 234 views

1 comment

Dat iwwerhëlt den C3L schonns an Date landen souguer op data.public.lu
https://data.public.lu/en/datasets/gdpr-in-luxembourg/
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.