FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 votes
442 views
Wiesou stinn di zwee Monoklonal Antikierper Medikamenter:Ronapreve an Regkirona déi vunn der EMA autoriséiert sinn hei am Land net zur Verfügung.

Déi Medikamenter ginn agesat ( injection intraveneuse) an deen éischten Deeg no enger Coronavirus Infektioun bei Leit di e schlëmmen Verlaf ze erwaarden hunn, ënner anerëm bei Immunsuppriméierten Leit ( patient à haut risque).

Info:

-Wellenbriecher podcast vum 13.12.21 mat der Madame Gesondheetsministesch P.Lenert an dem Dokter J. Reuter, Intensivmedezinner aus dem CHL;

-Journal RTL  15.12.21 mat der Madame Dokter Thérèse Staub,maladies infectueuses, CHL;
closed
in Santé by
closed by | 442 views

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer
Gudde Mëtten,

Entschëllegt de Retard a merci fir déi intressant Fro. Mir hunn är Fro un d'Ministesch gestallt an dir kënnt se hei noliesen:

https://piraten.lu/fro-lu-eischt-covid-19-medikamenter-zougelooss/

Mir soen iech wéi ëmmer bescheed wann d'äntwert do ass.

mat frëndleche Gréiss
by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.