FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+2 votes
45 views
Zanter Méint, prepareiert d’Regierung an regelmèissegen Ofstänn nei projets de loi fir d’Covid Gesetz ofzeänneren. Déi proposéiert Texter sinn ëmmer vun legistesch sou schlechter Qualität dass se quasi frëschgeschriwwen musse ginn vum Staatsrot. D’Héich Kierperschaft kann dann an sengem Avis allerdengs keng klassech Oppositions formelles machen, an domat der Regierung an der Chamber de Ball zrëckschéissen fir eng nei Proposition ze machen, well dee neien Text soss misst eng zweete Kéier aviseiert ginn vum Staatsrot an dofir einfach keng Zait do ass well d’Covid Gesetz soss géif auslafen.

 Stattdessen ass de Staatsrot doduerch gezwongen selwer Propisitions de Texte ze machen déi en schon vorab guttheescht an doduerch verhënnert dass mir keng Mesure méi hätten well d’Covid Gesetz ausleeft.

Ass déi onglëcklech Situation an déi d’Héichkierperschaft vun seiten der Regierung an méi speziell dem Ministère de la Santé do bruecht gëtt, eigentlech kompatibel mam Rôle deen souwuel den Artikel 59 vun der Verfassung souwie mam Artikel 1 vum Gesetz vum 16 Juni 2017 iwwer d’Organisatioun vum Staatsrot déi alle beid virgesinn dass de Staatsrot Avisen ofgëtt zu Projets a Propositions de loi. An deenen Texter ass d’Ausschaffen vun eegenstännegen Textproposen wou oft souguer Inhaltlech Froen musse geklärt ginn, wéi et elo bei de Covidgesetzer allkéiers neideg ass, net virgesinn. Erfëllt de Staatsrot do nach sain verfassungsrechtlech a gesetzlech festgeluechte Rôle vum Gremium dat aviséiert oder gëtt en wéinst den extrem schlecht preparéierte Projets de loi vun der Regierung malgré lui an eng Zort législateur bis gezwongen dee selwer inhaltlech Propose muss machen déi iwwer la pure forme légistique erausginn? Vu que dass déi Problematik bei de Covid Gesetzer jo récurrent ass, hätt do net d’Regierung an d’Chamber eng Pflicht fir Mëttel a Wëeer ze fannen fir sou Versäumnisser zukünfteg ze verhënneren ?
ago in Santé by | 45 views

Login or Sign Up in order to comment.

Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.