FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+1 vote
166 views

Gudden Owend,


D´Kilometergeld fir sech am Ausland behandelen ze loossen well en dat hei net ka maachen läit bei 20 cents/kmh.


Misst een net vläit mol driwwer nodenken déi Pauschal ze erhéichen?


Bei deene Spritpräisser?


Merci.


 L'indemnité de voyage est prise en charge à raison de 0,20 € par kilomètre du trajet le plus court entre le lieu du séjour de l'assuré au moment du départ et le lieu où il obtient les soins.Apr 29, 2020

closed
in Sécurité sociale by
closed by | 166 views

1 MP Feedback - Parlementary Question accepted

Best answer
Gudde Moien,

Mir entschëllegen eis fir déi spéit Äntwert. Mir hunn är Fro elo un den Sozialversécherungsminister gestallt. Dir kënnt se hei noliesen: https://piraten.lu/fro-lu-indemnite-de-voyage/

Wéi ëmmer soen mir och bescheed, wann d'Äntwert bis do ass. 

Entschëllegt nach eemol fir d'Verspéidung

Mat frëndleche Gréiss,
by
Welcome to FRO.LU where you can propose parliamentary questions. The Member of Parliament Sven CLEMENT and Marc GOERGEN can then officially address it to the government. The replies will then also be published on FRO.LU.